Ağu 112017
 

Klima Periyodik Bakımda Yapılması Gerekenler

Periyodik olarak firma yetkili servisince yapılması gereken kontroller bulunmaktadır.

* Evaparatör ve kondaserin özel ısı eşanjör deterjanı ve basınçlı hava veya su ile
temizliği
* R-22 gazının yüksek ve alçak basınç değerinin kontrolü
* Elektrik tesisatı, V otamat, Voltaj – akım değerlerinin kontrolü
* Tüm soket bağlantılarının kontrolü
* Drenaj tavası ve hattının temizliği
* Tüm fan pervanelerinin temizliği
* Duyu ile ses kontrolü
* Estetik görüntü kontrolü
* Eksik gaz şarjı

 Hava Filtresinin Temizlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

a) Musluk altına tutularak yıkanır.
b) Elektrik süpürgesiyle temizlenebilir.
c) Sıcak su ile yıkamak gerekirse su sıcaklığı 50 °C üzerine çıkarılmamalıdır.
d) Çitilenmemelidir.
e) Güneşte kurutulmamalıdır.
f) Asılarak kurutulmamalıdır.
g) Klima kesinlikle filtresiz çalıştırılmamalıdır.

 

 Posted by at 7:43 am
Ağu 112017
 

Klima Kumanda İşaretleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klima kumanda kodları aşağıdaki gibidir, Klimayı uzaktan kumandanızla ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kullanabilirsiniz. Sinyal gönderme kısmı, sinyal uzaklığı yaklaşık 6 metre sinyal alındığında iç üniteden bip sesi duyulur. Çalıştırmadan önce, güç kaynağı fişini güç prizine takın ve/veya şalteri açın. Pillerin kutuplarının doğru olduğundan emin olun.  İyi performans elde etmek ve güç tüketimini azaltmak için filtreyi düzenli olarak temizleyin. Kirli filtreler, klimada yoğunlaşmaya ve sonuç olarak küf gibi mantarların oluşmasına neden olur. Bu nedenle hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.

Farklı markalara ait klimaların uzaktan kumandaları üzerinde bulunan fonksiyon sembolleri.

Farklı markalara ait klimaların uzaktan kumandaları üzerinde bulunan fonksiyon sembolleri.

 

 Posted by at 7:41 am
Ağu 112017
 

Klima Elektrik Tüketimi Hesaplama

Klimalarda elektrik tasarrufu sağlamak için A sınıfı ve İnverter Model klimaları tercih etmelisiniz.

Aşağıdaki hesaplamalara göre istediğiniz klimaların karşılaştırmasını yapabilirsiniz, bilmeniz gereken sadece klimaların soğutma/ısıtma sarfiyatıdır.

Klima Elektrik Tüketimi Nasıl Hesaplanır ?

Almayı düşündüğünüz klimanın Teknik Özellikleri kısmında; Isıtma sarfiyatı ve Soğutma sarfiyatı şeklinde saatte harcanan elektriğin miktarı aşağıdaki gibi yazmaktadır. Bu bilgileri öğrendikten sonra hızlıca hesaplayabiliriz.

Örnek 1 :

klima-elektrik-tuketimi-hesaplama

örnek 1

 

 

 

Soğutma sarfiyatı: 1.06 kW’ dır.

Elektrik 1 kW birim fiyatı(2014)* : 0,42 kW/h ‘dır.

Soğutma sarfiyatı ( kW ) X Elektrik Birim Fiyatı: Saatte Kullanılan Elektrik Ücreti
1,06 X 0,42 : 0,44 TL.

Günde 8 saat kullanılırsa: 3,56 TL Günlük elektrik tüketir.

Aylık (30 gün) : 30 X 3,56 = 106,8  TL.

Örnek 2:

klima-elektrik-tuketimi-hesaplama

Örnek 2

 

 

 

 

Soğutma sarfiyatı: 810 W’ dır.  ( Kw çevirmek için 1000′ e bölersek 0,81 kW eder)

Elektrik 1 kW birim fiyatı(2014)* : 0,42 kW/h ‘dır.

Soğutma sarfiyatı ( kW ) X Elektrik Birim Fiyatı: Saatte Kullanılan Elektrik Ücreti

0,81 X 0,42 : 0,34 TL.

Günde 8 saat kullanılırsa: 2,72  TL Günlük elektrik tüketir.

Ayda 30 günde : 30 X 2,33 = 81,64 TL.

 

*Eğer isterseniz Güncel birim fiyatınızı; Elektrik faturanızda Fatura tutarınızı tüketim miktarınabölerekte bulabilirsiniz, örnek vermek gerekirse fatura tutarı: 150 tl , tüketim miktarı 357,142 W olsun,  150 / 357,142=0,42 tl.  Bu durumda :  1 kW/h elektrik için 0,42 tl ödediğiniz ortaya çıkar, faturanızdan birim fiyatı tespit ederseniz gerçek tutara daha yakın sonuç elde edersiniz ayrıca tüm cihazlar için çalıştığı saatlerde önem arzeder, ülkemizde en pahalı elektrik  Saat 17:00 – 22:00 , en ucuz Saat 22:00 -06:00 arasıdır. 

 Posted by at 7:40 am
Ağu 112017
 

Klima Seçimi Nasıl Yapılır?

Ekonomik ömrü ülkemiz koşullarında takribi 10 yıl olan klima cihazları seçiminde, ilk satın alma maliyetinin yanı sıra işletme süresince oluşabilecek maliyeti ile enerji maliyeti de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

KAPASİTE TESPİTİ

Kapasite tayini, mahallin yapısı ve ısı kazancıyla doğru orantılı olup en önemli konudur. Türkiye`deki kapasite tayinlerinde genellikle mahallin metrekaresi üzerinden hesaplama yapılmakta oysa klima çevrimi kapalı çevrim olduğu için seçilecek ürünün verimliliğinde mahal içerisindeki hava hacmi önemlidir.

Tüketici tarafından gerektiğinde yetkili firmadan montaj uygunluğunun kontrol edilmesi istenmelidir.

Yanlış kapasite tayinlerinde cihazdan gerekli soğutma veya ısıtma verimi alınamadığı gibi gereksiz ve aşırı hava akımı insanları rahatsız ve hasta edebilir Örneğin, kapasitesi küçük seçilen ürünler istenen mahal sıcaklığını sağlamak için uzun süre devrede kalacağı için enerji sarfiyatı artacak, aynı zamanda cihaz kullanım ömrü azalacaktır.

Montaj işlemi tamamlandıktan sonra yetkili servisten hizmet protokolünün alınmasına,

Montajı yapılan cihazın kullanımı hakkında gerekli teknik bilgilerin yetkili servis tarafından verilmesine ve ürün/ürünlere ait kullanım kılavuzunun tüketiciye teslim edilmesine,

Satışı gerçekleştiren bayiden garanti belgesinin mutlaka alınmasına, dikkat edilmelidir.

Cihaz teslim edildikten sonra, tüketici tarafından düzenli aralıklarla ürün/ürünlerin bakımı yapılmalı veya yaptırılmalıdır Düzenli bakım, cihazın ekonomik ömrünü uzatacak, enerji sarfiyatı ve verimliliğin korunmasını sağlayacaktır.

UYGUN MONTAJ YERİNİN SEÇİMİ:

Ünitenin hava sirkülasyonu optimum sağlayacağı yere montaj edilmesi,
İç ünitenin güneş almayan bir noktada montaj yerinin seçimi,
Mahaldeki insanları rahatsız etmeyeceği ve direk üflemeyeceği yer seçilmeli,
Yoğuşma suyunun dışarı atılması için gerekli drenaj tesisatının uygunluğu,
Seçilen cihazın montajının yapılabilmesi için alt yapı ile uygunluğu kontrol edilmeli ve mutlaka onayı alınmalıdır
Tüm bu tespitlerden sonra seçilen cihaz tipi ve kapasitesine göre satış bayisi ile yapılan görüşmede şu konulara dikkat edilmeli ve markalar arası kıstaslar yapılmalıdır.

FİRMA HAKKINDA;

Markanın tanınırlığı ve ithalatçı firmanın güvenirliği,
Satış sonrası hizmetler ve bu hizmetlerin yaygınlığı,
Yedek parça güvencesi,
Fiyat ve ödeme koşulları,
Garanti şekli ve şartları,
Cihazın teslim şekli ve süresi,

CİHAZ HAKKINDA;

Klima cihazlarının hangi uluslararası norm ve kalitede üretildiği, (Örneğin Avrupa (CE) standartlarına uygunluğu vb)
Çektiği güç ve enerji verimliliği, (COP ve ERR değerleri kontrol edilmeli)
Gürültü seviyeleri,
Cihaz boyları, estetiği ve dekorasyon uyumluluğu,
Klima cihazlarının sahip olduğu fonksiyonlar,(Nem alma, hava yönlendirme vb.)
Kumanda şekli ve programlanabilme özelliğinin tüketici ihtiyaçlarına uygunluğu,

Bu tespitler sonucunda klima seçimi yapıldıktan sonra montaj aşamasına gelindiğinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

Cihazın Montajı İçin Gelen Ekibin Yetkili Servis Olup Olmadığının Kontrolü

Tüketici, cihaz montajını mutlaka bayi tarafından gönderilen yetkili servise yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde satıcı firma tarafından cihaz garanti kapsamı içine alınmayacağı için, montaj sonrası oluşabilecek arızalardan dolayı zor durumlar yaşayabilir.

TÜKETİCİLERİN,

Kullanma kılavuzundaki yetkili servisler listeden servis adını,
Firma tarafından verilen yetkili servis kimlik kartını kontrol etmeleri gerekmektedir
Montajı yapacak yetkili servisin mutlaka firmanın servis eğitimlerine katılmış olması ve belge almış olması önemlidir

MONTAJ ESNASINDA ise;

Çekilecek boru hattının yatay ve dikey mesafelerinin cihaz katalog değerlerine uygunluğu,
Ünite/ünitelerin servis rahat hizmet verebileceği yerlere monte edilmesi,
Ünite/ünitelerin sabitlemelerinin ve terazisinin uygun yapılmasına,
Mümkün olan en kısa mesafe ve düz hattın çekildiğine,
Ara tesisat bağlantısında her iki boru hattı izolasyonunun tam olarak yapıldığına,
Ara tesisatın uygun şekilde sabitlenmesi ve korunmasına,
Tesisat geçişi için açılan deliklerin uygun şekilde kapatılmasına,
Pencere tipi cihazlarda montaj için açılan yer ile cihaz kasası arasında kalan boşluğun uygun şekilde kapatılmasına,
Ünite/ünitelerin beslenmesine ait sigortanın başka hiçbir cihaz beslenmesinde kullanılmamasına,
Drenaj testinin yapılmasına,
Drenaj hattının pis su giderine kesinlikle bağlanmamasına,
İlk çalıştırma ve performans testinin yapılmasına, dikkat edilmelidir

 Posted by at 7:38 am
Ağu 112017
 

Dış Ünitesiz Klima / Mobil Klima

 • Dış Ünitesiz Monoblok klimalar, tek üniteden oluşurlar.
 • Dış üniteleri yoktur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılır.
 • Soğutma amaçlı  kullanım esnasında drenaj bağlantısına ihtiyaç duymazlar.
 • Drenaj suyunu yoğuşturarak kondenzasyon havası ile birlikte dış ortama atarlar.
 • Özel tasarımı sayesinde tarihi binalarda, otellerde ve dış ünite monte edilemeyen mekanlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
 • Dış ünitesiz monoblok klimalar, diğer klimalara  göre daha az yer kaplarlar.
 • Dış ünitesiz duvar tipi monoblok klimanızı monte edeceğiniz duvarın dış yüzeyi atmosfere veya açık bir alana bakmalıdır.
 • Dış ünitesiz duvar tipi monoblok klimanızı kalorifer peteği şeklinde pencere altı seviyesine veya split klima şeklinde tavana yakın seviyeye monte edebilirsiniz.

♠Mobil Klima Kurulum Videosu♠

 

 Posted by at 7:36 am
Ağu 092017
 

lG KLİMA İÇ ÜNİTE ARIZA KODLARI

(CH)01- Oda sensörü

(CH)02- Giriş boru sensörü

(CH)03- Haberleşme (iç –kablolu kumanda arası)

(CH)04- Drenaj pompası /su seviye siviçi

(CH)05- Haberleşme (İç –dış arası)

(CH)06- Cikis boru sensörü

(CH)07- Farklı işletim modu

(CH)08- Fan motoru arızası

(CH)09- Emprom arızası

(CH)10- Fan motoru arızası

 

LG KLİMA DIŞ ÜNİTE ARIZA KODLARI

CH 21- IPM arızası (komprosörde aşırı akım)

CH 22- CT 2 (aşırı akım)

CH 23- DC Kapasitörde düşük voltaj

CH 24- Düşük / yüksek basınc

CH 25- AC Düşük / AC Yüksek voltaj

CH 26- DC Komprösör arızası

CH 27- PSC Arızası

CH 28- DC Kapasitörde yüksek voltaj

CH 32- Basma boru sıcaklıgı yüksek (INV kompresör)

CH 33- Basma boru sıcaklıgı yüksek (sabit kompresör)

CH 40- CT devresi

CH 41- D Boru sensörü (acık kısa)

CH 44- Ortam sensörü (acık kısa)

CH 45- Kond. Boru senserü (acık kısa)

CH 46- Emiş boru sensörü (acık kısa)

CH 47- D- boru sensörü sabit (acık kısa)

CH 51- Aşırı kapasite

CH 53- Haberleşme arızası (ic dış arızası)

CH 60- EEPROM arızası

CH 61- Kond. Boru sıcaklıgı yüksek

CH 62- Sogutucu devre sıcaklıgı yüksek

CH 65- Sogutucu sıcaklık sensörü (acık kısa)

 Posted by at 8:59 am
Ağu 092017
 

Güncel Fujitsu Klima Arıza Kodları…

0:00 Coms error – indoor to remote

0:00 Bağlantı hatası- iç ünite kontrolü

E1:00 Coms error – indoor to outdoor

E1:00 Bağlantı hatası- iç üniteden dış üniteye

E2:00 Return air thermistor open circuit

E2:00 Dönüş havası ısıl direnci açık devrede

E3:00 Return air thermistor short circuit

E3:00 Dönüş havası ısıl direnci kısa devrede

E4:00 Indoor coil thermistor open

E4:00 İç ünite bobin ısıl direnci açık

E5:00 Indoor coil thermistor shorted

E5:00 İç ünite bobin ısıl direnci kısa devrede

E6:00 Outdoor coil thermistor open

E6:00 Dış ünite bobin ısıl direnci açık

E7:00 Outdoor coil thermistor shorted

E7:00 Dış ünite bobin ısıl direnci kısa devrede

EA:00 Outdoor ambient thermistor open

EA:00Dış ünite ortam ısıl direnci açık

Eb:00 Outdoor ambient thermistor shorted

Eb:00Dış ünite ortam ısıl direnci kısa devrede

Ec:00 Discharge pipe themistor open

Ec:00Boşaltma borusu ısıl direnci açık

Ed:00 Discharge pipe thermistor shorted

Ed:00 Boşaltma borusu ısıl direnci kısa devrede

EE:00 High Pressure problem

EE:00 Yüksek basınç problemi

EF:00 Discharge pipe temp. Problem – too high = short of gas

Ef:00 Boşaltma ısısı problemi-çok yüksek= gazdan başka

Press “Energy Save” & “Zone Control” buttons simultaneously for longer

Eş zamanlı olarak daha uzun süre “Energy Save” & “Zone Control” düğmelerine basınız.

than 3 secs to return to normal operating mode

3 saniye sonra normal işletim moduna geçiniz.

(1) Stop the air conditioner operation.

(1)Klima işletim sistemini durdurunuz.

(2) Press the master control button and the fan control button simultaneously for 2 seconds or more to start the test run

(2) Deneme çalıştırmasını başlatmak için  ana kontrol düğmesine ve pervane kontrol düğmelerine eş zamanlı olarak 2 saniye veya daha uzun basınız.

(3) Press the start/stop button to stop the test run

(3)Deneme çalıştırmasını durdurmak için başla/ dur düğmelerine basınız.

[SELF-DIAGNOSIS]

[OTO TEŞHİS]

When the error indication E:EE is displayed, follow the following items  to perform the self-diagnosis.

Hata göstergesi E:EE  ekrana geldiğinde  oto teşhisi uygulamak için aşağıdaki maddeleri takip edin.

E:EE indicates an error has occurred.

E:EE bir hatanın meydana geldiğini gösterir.

1. REMOTE CONTROLLER DISPLAY

1.UZAKTAN KUMANDA EKRANI

1) Stop the air conditioner operation.

1) Klima işletim sistemini durdurunuz.

2) Press the set temperature buttons simultaneously for 5 seconds or more to start the self-diagnosis.)

2)Oto teşhisi başlatmak için sıcaklık ayarı düğmelerine eş zamanlı olarak 5 saniye veya daha uzun basınız.

Refer to the following tables for the description of each error code

Her bir hata kodunun tanımı için aşağıdaki çizelgeye başvurunuz.

3) Press the set temperature buttons simultaneously for 5 seconds or more to stop the self-diagnosis.

3) Oto teşhisi durdurmak için sıcaklık ayarı düğmelerine eş zamanlı olarak 5 saniye veya daha uzun basınız.

Error code = 00

Hata kodu=00

Error contents = Communication error (indoor unit to remote controller Error code = 01

Hata içeriği= Bağlantı hatası (iç üniteden uzaktan kumanda  Hata kodu=01

Error contents = Communication error (indoor unit to outdoor unit)

Hata içeriği= Bağlantı hatası (iç üniteden dış üniteye)

Error code = 02

Hata kodu=02

Error contents = Room temperature sensor open

Hata içeriği= Oda sıcaklığı sensörü açık

Error code = 03

Hata kodu= 03

Error contents = Room temperature sensor short-circuited

Hata içeriği= Oda sıcaklığı sensörü kısa devrede

Error code = 04

Hata kodu= 04

Error contents = Indoor heat exchanger temperature sensor open

Hata içeriği= İç ünite ısı değiştirme aygıtı sıcaklık sensörü açık

Error code = 05

Hata kodu= 05

Error contents = Indoor heat exchanger temperature sensor shortcircuited

İç ünite ısı değiştirme aygıtı sıcaklık sensörü kısa devrede

Error code = 06

Hata kodu=06

Error contents = Outdoor heat exchanger temperature sensor open

Hata içeriği= Dış ünite ısı değiştirme aygıtı  sıcaklık sensörü açık

Error code = 07

Hata kodu= 07

Error contents = Outdoor heat exchanger temperature sensor shortcircuit

Hata içeriği= Dış ünite ısı değiştirme aygıtı  sıcaklık sensörü kısa devrede

Error code = 08

Hata kodu=08

Error contents = Power source connection error

Hata içeriği= Güç kaynağı bağlantı hatası

Error code = 09

Hata kodu=09

Error contents = Float switch operated

Hata içeriği=Şamandıralı kontak çalıştırıldı.

Error code = 0A

Hata kodu=0A

Error contents = Outdoor temperature sensor open

Hata içeriği= Dış ünite sıcaklık sensörü açık.

Error code = 0b

Hata kodu= 0b

Error contents = Outdoor temperature sensor short-circuited

Hata içeriği= Dış ünite sıcaklık sensörü kısa devrede.

Error code = 0c

Hata kodu= 0c

Error contents = Discharge pipe temperature sensor open

Hata içeriği= Boşaltma borusu sıcaklı sensörü açık

Error code = 0d

Hata kodu= 0d

Error contents = Discharge pipe temperature sensor short-circuited

Hata içeriği=  Boşaltma borusu sıcaklık sensörü kısa devrede

Error code = 0E

Hata kodu=0E

Error contents = Outdoor high pressure abnormal

Hata içeriği= Dış ünite sıcaklık basıncı anormal

Error code = 0F

Hata kodu= 0F

Error contents = Discharge pipe temperature abnormal

Hata içeriği=  Boşaltma borusu sıcaklığı anormal

Error code = 11

Hata kodu= 11

Error contents = Model abnormal

Hata içeriği=  Anormal model

Error code = 12

Hata kodu= 12

Error contents = Indoor fan abnormal

Hata içeriği= İç ünite pervanesi anormal

Error code = 13

Hata kodu= 13

Error contents = Outdoor signal abnormal

Hata içeriği=  Dış ünite uyarımı anormal

Error code = 14

Hata kodu= 14

Error contents = Outdoor EEPROM abnormal

Hata içeriği= Dış ünite elektronik olarak silinebilir programlanabilir ve sadece okunabilir hafıza anormal

2. OUTDOOR UNIT LEDS

2. DIŞ KISIM ÜNİTESİ KABLOLARI

When the outdoor temperature drops, the outdoor units fans may switch

to low speed.

Dışarı sıcaklığı düştüğünde, dış ünite pervaneleri düşük hıza geçebilir.

ERROR : HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) ONLY

HATA:  SADECE SICAK VE SOĞUK MODEL ( TERS ÇEVRİM)

The LED lamps operate as follows according to the error contents.

LED lambaları aşağıda verildiği gibi hata içeriğine göre çalışır.

These pages cover the current Inverter product range.

Bu sayfalar mevcut Enversör/ Evirgeç  ürün aralığını kapsar.

They also cover the ARY60U, ARY54U Single and AOY19/24F/U Multi Systems.Models with Wireless Controllers

Ayrıca bu sayfalar, ARY60U, ARY54U Single ve AOY19/24F/ U Multi Sistemleri, Kablosuz Kumandalı ürünleri de kapsar.

Trouble Shooting from the Indoor Unit

İç Ünite Arıza Teşhisi

Wall Mounted Single Systems ASY, ASYA & ASYB

Duvara Monteli Tek Sistemler ASY, ASYA & ASYB

Includes AWYZ Nokria Models

AWYZ Nokria Modellerini içerir.

Red Light Operation = Off

Kırmızı ışık işleyişi= Kapalı

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 2 kez Yanıp Söner

Reverse Comms Fail at StartupRed Light Operation = Off

Ters Bağlantı Kırmızı ışığın işleyişi başlangıcında başarısız oldu= Kapalı

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 3 kez Yanıp Söner

Reverse Comms Fail In Use

Ters bağlantı kullanımında başarısız

Red Light Operation = Off

Kırmızı ışık işleyişi= Kapalı

Green Light Timer = 4 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 4 kez Yanıp Söner

Forward Comms Fail at Startup

Başlangıçta İleri Bağlantı Başarısızlığı

Red Light Operation = Off

Kırmızı Işık İşleyişi= Kapalı

Green Light Timer = 5 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 5 kez Yanıp Söner

Forward Comms Fail In Use

İleri Bağlantı kullanımında başarısız

Red Light Operation = Off

Kırmızı Işık İşleyişi= Kapalı

Green Light Timer = 8 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 8 kez Yanıp Söner

Wired Remote Control Failure

Kablolu Uzaktan Kumanda Başarısız

Red Light Operation = 2 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 2 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 2 kez Yanıp Söner

Indoor Air Sensor Fail

İç Kısım Hava Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 2 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 2 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 3 kez Yanıp Söner

Indoor Pipe Sensor Fail

İç Ünite Boru Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 3 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes OD

Yeşil Işık Zamanlayıcı=  2 Yanıp Söner OD (Dış Çap)

Disch Sensor Fail

Boşaltma Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 3 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 Yanıp Sönme

Green Light Timer = 3 Flashes OD

Yeşil Işık Zamanlayıcısı=  3 Yanıp Söner OD (Dış Çap)

Pipe Sensor Fail

Boru Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 3 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 4 Flashes OD

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 kez Yanıp Söner OD (Dış Çap)

Air Sensor Fail

Hava sensörü Başarısız

Red Light Operation = 3 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 8 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 8 kez Yanıp Söner

Compressor Temp Sensor Fail

Kompresör Sıcaklık Sensörü Başarısız

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

Forced Auto Switch Welded

Basınçlı Otomatik Anahtar Kaynaklı

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp Söner

Main Relay Welded

Ana Röle Kaynaklı

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 4 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 kez Yanıp Söner

Power Failure

Güç Arızası

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 7 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 7 kez Yanıp Söner

VDD Permament Stop Protection

VDD (Transistör) Kalıcı Durdurma Koruyucu

Red Light Operation = 4 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 8 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 8 kez Yanıp Söner

Reverse VDD Permament Stop

Ters Transistör Kalıcı Durdurma

Red Light Operation = 5 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi=  5 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

Current Trip

Mevcut Sürçme

Red Light Operation = 5 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi = 5 kez Yanıp söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp söner

CT Abnormal

Dönüş Hızı Anormal

Red Light Operation = 5 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 5 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 5 kez Yanıp Söner

Compressor Failure

Kompresör Başarısız

Red Light Operation = 5 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 6 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 6 kez Yanıp Söner

Outdoor Fan Failure

Dış Ünite Pervanesi Başarısız

Red Light Operation = 6 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 6 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

ID Fan Motor Locked

Sıkışmış ID(İç Çap) Pervane Motoru

Red Light Operation = 6 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 6 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp Söner

ID Fan Motor Rotation Error

ID (İç Çap) Pervane Motoru Yönünde Hata

Red Light Operation = 7 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 7 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

High Discharge Temperature

Yüksek Boşaltma Sıcaklığı

Red Light Operation = 7 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 7 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp Söner

High Pressure

Yüksek Basınç

Red Light Operation = 7 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 7 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 5 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 5 kez Yanıp Söner

Pressure Switch Fail

Basınç Düğmesi Başarısız

Red Light Operation = 8 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 8 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 kez Yanıp Söner

Active Filter AFM Fail 1st Time

Aktif filtre AFM (Gelişmiş Frekans Modülasyonu) ilk kez başarısız

Red Light Operation = 8 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi= 8 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 3 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 kez Yanıp Söner

Active Filter AFM Fail 2nd Time

Aktif filtre AFM (Gelişmiş Frekans Modülasyonu) ikinci kez başarısız

Red Light Operation = 8 Flashes

Kırmızı Işık İşleyişi 8 kez Yanıp Söner

Green Light Timer = 4 Flashes

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 kez Yanıp Söner

PFC Circuit Error

PFC(Güç Frekans Kontrolü) Devre Hatası

Red Light Operation = Blinking

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = Blinking

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

PCB Failure

PCB (Baskılı Devre Levhası) Başarısız

All Other Wireless Indoor Units AUY, ABY & AWY Models Including Multi Systems (Not J Series or VRF)

Diğer Bütün Kablosuz İç Üniteler,  AUY, ABY ve AWY Modelleri, Multi Sistemler dahil( J serisi ve VRF değil)

Red Light operation = On

Kırmızı Işık İşleyişi= Açık

Green Light Timer =

Yeşil Işık Zamanlayıcısı=

Yellow Light Swing =

Sarı Işık Salınımı=

NormalRed Light operation = On

Normal Kırmızı Işık İşleyişi= Açık

Green Light Timer = Slow Blink

Yeşil Işık Zamanlayıcısı=  Yavaş Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Slow Blink

Sarı Işık Salınımı= Yavaş Yanıp Söner

Test

Deneme

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi=  Yanıp Söner

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

ID PCB Fail

ID(İç Çap) PCB (Baskılı Devre Levhası) Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Sönme

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

OD PCB Fail

OD(Dış Çap) PCB (Baskılı Devre Levhası) Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmız Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 2 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 2 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Power Connection Failure

OD(Dış Çap) Güç Bağlantısı Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer =3 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 3 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Unit Pipe Sensor Fail

OD (Dış Çap Ünitesi) Boru Sensörü Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer =4 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 Sinyal

Yellow Light Swing = Off OD

Sarı Işık Salınımı=  Kapalı OD (Dış Çap)

Unit Air sensor Fail

Ünite Hava Sensörü Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmız Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer =4 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 4 Sinyal

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı=  Yanıp Söner

OD Unit Air sensor Short

OD(Dış Çap) Ünite Sensörü Kısa

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 5 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 5 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Unit Disch Sensor Fail

OD(Dış Çap)Ünite Boşaltma Sensörü Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 5 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 5 Sinyal

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

OD Unit Disch Sensor Short

Dış Çap Boşaltım Sensörü Kısa

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 6 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 6 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

High Pressure

Yüksek Basınç

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 7 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 7 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

High Discharge or Compressor Temp

Yüksek Boşaltma veya Kompresör Sıcaklığı

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 9 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 9 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Unit Compressor Temp Sensor

Dış Çap Ünite Kompresör Sıcaklık Sensörü

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 10 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 10 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

IPM Error

IPM(İyonize Profil Monitörü)Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 11 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 11 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

CT Error

CT(Salınım Zamanı) Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 12 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcı= 12 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

AFM Filter Error

AFM(Yüksek Frekans Modülasyon) Filtresi Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi=  Yanıp Söner

Green Light Timer = 13 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 13 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Compressor Error

Kompresör Başarısız

Red Light operation = Blinks

Kırmızı Işık İşleyişi= Yanıp Söner

Green Light Timer = 14 Pulses

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= 14 Sinyal

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

OD Fan Motor Fail

Dış Çap Pervane Motoru Başarısız

Red Light operation = 2 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 2 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Air Sensor Open

Hava Sensörü Açık

Red Light operation = 2 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 2                Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

Air Sensor Closed

Hava Sensörü Kapalı

Red Light operation = 3 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Pipe Sensor Open

Boru Sensörü Açık

Red Light operation = 3 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 3 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı=  Yanıp Söner

Pipe Sensor Closed

Boru Sensörü Kapalı

Red Light operation = 4 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 4 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Drain Problem

Boşaltma Problemi

Red Light operation = 5 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Communication Error

Bağlantı Hatası

Red Light operation = 5 Pulses

Kırmızı Işık İşleyişi= 5 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Blinks

Sarı Işık Salınımı= Yanıp Söner

OD PCB or Wiring Error

OD(Dış Çap) PCB (Baskılı Devre Levhası)  veya Kablaj Hatası

Red Light operation = 6 Pulses

Kırmız Işık İşleyişi= 6 Sinyal

Green Light Timer = Blinks

Yeşil Işık Zamanlayıcısı= Yanıp Söner

Yellow Light Swing = Off

Sarı Işık Salınımı= Kapalı

Indoor Fan Failure

İç Ünite Pervane Hatası

Wall Mounted Multi Models

Duvara Monte Multi Modeller

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Sensor Failure

Anlamı= ID(İç Çap) Sensörü Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

ID Air Sensor

ID ( İç Çap) Hava Sensörü

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Sensor Failure

Anlamı= ID (İç Çap) Sensörü Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 3 Flashes

Yeşil= 3 kez Yanıp Söner

ID Pipe Sensor

ID (İç Çap) Boru Sensörü

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 4 Flashes

Kırmızı= 4 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Control Error

Anlamı= ID (İç Çap Kontrol) Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 Yanıp Söner

Manual Auto Button Error

Otomatik Menü Düğmesi Başarısız

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 4 Flashes

Kırmızı= 4 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Control Error

Anlamı= ID (İç Çap) Konrol Hatası

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 4 Flashes

Yeşil= 4 kez Yanıp Söner

Power Source Failure

Güç Kaynağı Başarısız

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 5 Flashes

Kırmızı= 5 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = Comms Failure

Anlamı= Bağlantı Hatası

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Reverse Comms Failure

Ters Bağlantı Başarısız

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 5 Flashes

Kırmızı= 5 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = Comms Failure

Anlamı= Bağlantı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 3 Flashes

Yeşil= 3 kez Yanıp Söner

Forward Comms Failure

İleri Bağlantı Hatası

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 6 Flashes

Kırmızı= 6 kez Yanıp söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Fan Failure

Anlamı= ID (İç Çap) Pervanesi Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Motor locked

Kilitli Motor

Initial Display

Birinci Ekran

Red = 6 Flashes

Kırmızı= 6 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Meaning = ID Fan Failure

Anlamı= ID (İç Çap) Pervanesi Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 3 Flashes

Yeşil= 3 kez Yanıp Söner

Motor RPM Incorrect

Motor Dakikadaki Devir Sayısı Hatalı

Initial Display

Birinci Ekran

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

OD Discharge Sensor Fail

OD (Dış Çap) Boşaltma Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RCl

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 4 Flashes

Kırmızı= 4 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

OD Pipe Sensor Fail

Dış Çap Boru Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red RC

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 6 Flashes

Kırmızı= 6 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

OD Air Sensor Fail

OD(Dış Çap) Hava Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 8 Flashes

Kırmızı= 8 Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Compressor Temp Sensor Fail

Kompresör Sıcaklık Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap)Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 9 Flashes

Kırmızı= 9 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

2 Way Valve Sensor Fail

Çift Yönlü Vana Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 2 Flashes

Yeşil= 2 kez Yanıp Söner

Meaning = OD Thermistor Fail

Anlamı= OD (Dış Çap) Isıl Basıncı Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 10 Flashes

Kırmızı= 10 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

3 Way Valve Sensor Fail

3 Yönlü Vana Sensörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 3 Flashes

Yeşil= 3 kez Yanıp Söner

Meaning = Pressure Switch

Anlamı= Basınç Düğmesi

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Pressure Switch

Basınç Düğmesi

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 4 Flashes

Yeşil= 4 kez Yanıp Söner

Meaning = D Units Incorrect

Anlamı= D Ünitesi Hatalı

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Incorrect Indoor Unit Index

Hatalı İç Kısım Ünitesi Göstergesi

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 5 Flashes

Yeşil= 5 kez Yanıp Söner

Meaning = Inverter Failure

Anlamı= Evirgeç Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 2 Flashes

Kırmızı= 2 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

IPM Failure

İyonize Profil Monitörü Başarısız

Initial Display

İlk Görünüm

Red = Blinks

Kırmızı= Yanıp Söner

Green = 5 Flashes

Yeşil= 5 kez Yanıp Söner

Meaning = Inverter Failure

Anlamı= Evirgeç Başarısız

Further Interrogation by Pressing Test Button on Infra Red

Kızılötesi Uzaktan Kumandadaki Test Düğmesine Basarak Daha Fazla Sorgulama

Red = 5 Flashes

Kırmızı= 5 kez Yanıp Söner

Green = Blinks

Yeşil= Yanıp Söner

Compressor Failure

Kompresör/ Sıkıştırıcı  Başarısızlığı

Fujitsu Air Conditioner Hardwired Remote Controller System Error Codes.

Fujitsu Klima Sistemi Kablolu Uzaktan Kumanda Sistemi Hata kodları

When EE:EE is displayed on remote control , press “Energy Save” &

“Zone Control” buttons simultaneously for longer than 3 secs.

EE:EE  uzaktan kumandada görüldüğünde, eş zamanlı olarak   “Energy Save” &“Zone Control” düğmelerine 3 saniyeden fazla basınız.

 Posted by at 8:53 am
Ağu 092017
 

Öncelikle İhtiyacınız Olan Malzemeler ;

1.Su Terazisi

2.Uzatma Kablosu

3.Matkap

4.Beton/Ahşap Punch

5.Dubel Vida

6.Vakum Pompası

7.Vakum Saati-Manifold

8.Merdiven

9.Kablo Vs.

10.Elektrik bantı vs.
__________________________________

Montaj İse;

Öncelikle İç Ünitenin Montaj Plakası Su Terazisi İle Ayarlanır, Delikleri Kalem ile işaretlenerek delinir ve dubelleri çakılır.

Sonra Uygun Yerden Punch ile Boru İçin Delik Açılır…

Dış Ünite Yeri Belirlenir,Dış ünite Askı Aparatları Su terazisi ile dikey ve yatay şekilde Ayarlanır , Delikleri çizilir delinir dubelleri çakılır…

İç üniteye Borular Bağlanır,sonra boru delikten çıkarılarak iç ünite plakaya asılır… ilk üst taraf geçirilir sonra alt taraf esnetilip duvara ittirilerek sabitlenmesi sağlanır…

(sökerken iç ünite alttan yukarı doğru ittirilir…)

Elektrik kablosu bağlanır.

İç-dış ünite haberleşme kabloları bağlanır.

5li kablo tavsiye ederim …

aynı kesitte olsa iyi olur yani…

Soldan sağa iç ve dış ünitede kablo renk sıralaması aynı şekilde bağlanır…

dış ünitenin vanalarına boruların rakorları takılır ve sıkılır…

Teflon Bant vs. kullanılmamaktadır…

Dış ünitedeki kör tapalar sökülür, alyan ile vanalar açılır.(sonuna kadar)

ek yerlerinden kaçak kontrolü yapılır.

Kaçak Var İse Soğutma işlemi sırasında ince boruda karlanma oluşur…

(Ekipmanınız var ise ; Manifold Vanası Açılır, vakum pompası dış ünitenin kalın borusunun servis sibobuna bağlanır. Vakum pompası çalıştırılır. yaklaşık 15-20 dk vakum yapılır. işlem bittikten sonra İLK ÖNCE MANİFOLD VANASI,SONRA VAKUM POMPASI kapatılır. tersi olursa çekilen hava tekrar borulara girer…

eğer işlem sırasında elektrik kesilirse işlem baştan başlamalıdır…)

Bu da bir montaj videosu :

Saygılarımla…

 Posted by at 8:15 am
Ağu 092017
 

Vestel stv 42

e1….. Basma hattında yüksek sıcaklık
e2….. Komp aşırı akım çekiyor..
e3….  faz hatası
e5…. Alçak basınç koruması (DIŞ ÜNİTEDE 301 NOLU SOKETİ KÖPRÜLE)
e6….. İç ünite buzlanma koruması…

Not: e1: Aşırı gaz miktarı evap kirlenmesi iç dış fan motorları bloke
e2: Komp uçları yanlış faz eksikliği
e6: İç ünite evaparatör kirli kullanım sıcaklığı düşük ortam aşırı soğuk olabilir.

Vestel s 28 ve s 45 
e1…… Iç ünite sensörü
e2…… Otamatik panel kapağı açık veya kapanmamış
e5…… Evap sensörü
e6…… Kondanser sensörü

Vestel fs 42 İÇ ÜNİTE
ff01……. Iç ünite buz koruması
ff02……..dış ünite hatası soğutmada
ff03……. Soğutmada yüksek sıcaklık koruması
ff04…… Yüksek sıcaklık koruması ısıtmada
ff05 ……ısıtmada dış ünite hatası
ff06…… Yüksek basınç koruması
ff07…… Oda sensörü
ff08…… Iç ünite boru sensörü
ff09…… Dış ünite boru sensörü

DIŞ ÜNİTE KART ÜZERİNDEKİ LEDLERİN YANIP SÖNMELERİNE GÖRE….

LED 5+1: ………. YANLIŞ FAZ..
LED 5+4+1: …………. EKSİK FAZ
LED 3+1:……………. YÜKSEK BASINÇ KORUMASI
LED 5+3+1……….ALÇAK BASINÇ KORUMASI
LED 4+3+1………….AŞIRI ISINMA KORUMASI
LED 5+4+2+1………..AŞIRI YÜK KORUMASI
LED 3+2+1…………..DIŞ ÜNİTE BORU SENS.
LED 5+3+2+1………… BUZLANMA KORUMASI
LED 5+4+3+1………….DEFROST KORUMASI
LED 2+1………….. KOMP ISITICI AKTİF
LED 5+2+1…………. BYPASS VALFİ AKTİF

vestel lcd ekranlı klima
ekran yanıp sönerek hata kodunu gösterir…

88…….. Elk kesinti koruması
e2……… Iç ünite sensör
e3……… Iç ünite boru sensör
e4………… Iç ünite fan
e5…………gaz kaçağı
e6…………. Voltaj düşük/yüksek
e7………… Elk kart hafıza silinmiş…

Vestel led display li klima

oparasyon ledi (1)
tımer ledi (2)
fan ledi (3)
turbo ledi (4)

ledşerin yanıp sönmesi ile arıza kodu bulunur….

Led 2……… Iç ünite sens.
Led 1+2……….iç ün. Boru sens.
Led 3……………iç ünite fan
led 1+3………… Gaz kaçağı
led 1+4………… Voltaj yüksek/alçak
led 1+2+3+4……..elektronik kart hafızası silinmiş

 

Vestel – Seg klima larının elektonik kart hafızasının yüklanmesi

piller çıkartılır….
sıcaklık – + tuşlarına aynı anda basılarak piller takılır kumanda göstergesi 00 ise yükleme yapılmaya başlanır kumanda tuşları ile ilk 6 hane girilir ve mode tuşu ile 2. altılı hane de girilerek klima iç ünitesine tutularak mode tuşuna basılır tek bip sesi duyulduğunda işlem tamamdır….

restartlı klima kodları….
9000 btu: 045405 1A00EA
1200 BTU: 045405 1A00Fb
18000 btu: 0A5417 12024E
24000 BTÜ: 0A5617 120340

 Posted by at 7:14 am
Ağu 092017
 

SANYO İNVERTER ARIZA KODLARI
S 01 iç oda sensör arızası
S 02 iç ünüte boru sensör arızası
S 04 kompresör sıcaklığını hisseden sensör arızası
S 05 dış ünite kondenserinde bulunan sensörün arızasıdar
S 06 dış ünite hvasını hisseden sensör arızası
E 01 iç dış ünüte iletişim arızası
E 03-05 dış ünite kart arızası[
E 09 sistemde gazda sorun vardır yani eksiktir
E 11 dış ünite fan arızası

 Posted by at 7:09 am
Ağu 092017
 

DAİKİN KLİMA ARIZA KODLARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

A0: İç ünite emniyet elemanları hatası
A3: İç ünite PCB arızası
A4: İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası
A6: İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası
A7: İç ünite salınım kanatçık motor arızası
A9: İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası
AF: İç ünite drenaj seviyesi üst limit
AJ: İç ünite kapasite tespit elemanı arızası
C4: İç ünite likithattı termistör arızası
C5: İç ünite termistör arızası
C9: İç ünite giriş havasıtermistör arızası
CJ: İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası
E0: Dış ünite emniyet elemanı devrede
E1: Dış ünite PCB arızası
E3: Dış ünite yüksek basınc swici devrede
E4: Dış ünite alçak basınç swici devrede
E9: Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası
F3: Dıış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik
H9: Dış ünite dış hava termistör arızası
J3: Dış ünite basma borusu termistör arızası
J5: Dış ünite emiş borusu termistör arızası
J6: Dış ünite ısı değiştirci termistör arızası
JA: Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası
JC: Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası
JH: Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası
U0: Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası
U1: Ters faz (Fazların sırasını değiştir)
U2: Yetersiz voltaj veya besleme arızası
U4: İç üniteler arası iletişim hatası
U5: Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası
U7: Dış üniteler arası iletişim hatası
U8: Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası
U9: Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası
UA: İç ünite sayısında aşırılık
UC: Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması
UF: Set edilmemeiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı
UH: Sistem hatası
L4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı
L5: Dış ünite inverter ani aşırı akım
L8: Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü
L9: Dış ünite inverte kompresör kilitlemesi
LC: Dış ünite inverte ve kontrol PCB arızası
P1: Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması
P4: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası

 Posted by at 7:08 am
Ağu 022017
 

Büyükçekmece Kombi Servisi

  0212 601 17 67

 KOMBİ CİHAZLARINIZDA YAŞADIĞINIZ SORUNLARDA BEYLİKDÜZÜ KOMBİ  TEKNİK  SERVİSİ OLARAK HİZMETİNİZDEYİZ.KOMBİ TEKNİK SERVİS HİZMETİNDE 12. YILIMIZI

Müşterilerimizin en başındaki beklentinin güven unsuru olduğu bilincindeyiz. Bu doğrultuda verdiğimiz teknik servis hizmetinde; arızanın en doğru biçimde tespiti ve en ekonomik fiyatla tüketicinin yanında olma prensibimizle yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

 Büyükçekmece kombi servisi  Yaşadığınız sorunlarda en pratik çözüm yolları sunarak kombilerde değiştirilmesi yüksek maliyetli olan yedek parçaların tamirini garantili olarak yaparak birçok müşterinin takdirini kazanmıştır.

Bu hizmetlerin verilmesinde teknik personelin seçimi elbette tecrübe ve eğitim unsurları göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Büyükçekmece Kombi Servisi 7/24 siz degerli müşterilerine hizmet vermektedir.Aynı gün içerisinde servis imkanı sağlayan firmamız,maliyeti düşük bakım ve onarımlar gerçekleştirmeye özen göstermektedir.
Bunun yanında firmamızdan servis hizmeti alan müşterilerimizin kombisi üzerinde yapılan parca değişimi ve işcilikler 1 yıl garanti kapsamındadır.

Uygun ödeme koşulları ile her zaman müşterilerine tam destek sağlama amacında olan Kombi servisimiz.Her marka tüm kombi tamir,bakım ve onarım hizmetini uzman personelimizle,özenle gerçekleştirmektedir.Sık sık arıza yapan kombinizin uzun süre,yüksek performans ve yüksek verim ile sorunsuz,güvenle kullanmak istiyor’iseniz minimum yılda 1 kez kombi cihazınızın bakım ve teknik tetkiklerini mutlaka yaptırmalısınız.

Siz de hemen sitemizde de yer alan 7/24 çagrı merkezimize 0212 601 17 67 nolu hatlarımızdan bizleri arayın.Express kombi servisimiz ile 60 dakikada servis hizmeti saglamaktayız.Kombinizi deneyimli ve alanında uzman personellerimize bırakın.Ayrıca müşteri destek hattımızdan kombiniz hakkında merak ettikleriniz her bilgiyi alabilirsiniz.Büyükçekmece kombi servisi,size herzaman bir telefon kadar yakındır.

Kombiler Hakkında Bilmeniz Gereken Faydalı Bilgiler;

 1. Kombinizi istediğiniz ayarda tutabilirisiniz.Cihazı kısık derecede kullanmak cihaza zarar vermez.
 2. Baca temizliği bacalı kombilerde geçerlidir.Kombiler bacalı ve hermetik kombiler olarak 2 gruba ayrılır;
 3. a) Hermetik Tip Kombiler

Açık yanma odası bulunmayan kombiler.Hermetik tabir ettiğimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç göstermezler.Yanma odaları kapalı hücre biçiminde olup, doğalgaz için gerekli olan yanma havasını bir fan yardımı ile dışarıdan alırken, yanma sonucu oluşan atık gazları aynı şekilde dış ortama vermektedir.Hermetik cihazlar bir hava akım borusu ile dış ortama bağlanmak zorundadır.b) Bacalı Tip Kombiler

Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar bacalı kombi olarak adlandırılırlar. Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Banyolar ve hacmi 8m’den az olan yerlere konması uygun değildir.Baca temizliği bacalı modeller için geçerlidir.

 1. Kış aylarında sürekli çalışan kombilerinizin gece kısık ayarda çalışması uygun olacaktır.
 2. Cihazınıza yılda bir kez mutlaka bakım yaptırmanız gerekmektedir.
 3. Cihazınızın su basıncı 1.5 bar seviyesinde olmalıdır.
 4. Cihazınızda meydana gelecek sorunlarda, verdiğimiz teknik destek sonucu giderilmiyorsa, kesinlikle cihaza müdahale etmeyin.Servisin gelmesini bekleyin.
 5. Radyatörlerinizin ısısından memnun değilseniz. Kalorifer sistemini temizlettirin.
 6. Isınamıyorsanız radyatörlerinizin ısısını kontrol edin.Eğer sıcaksa ve hala ısınamıyorsanız, evinizdeki izolasyon yetersizdir. İçerideki ısıyı muhafaza edemiyorsanız, kayıplar oluşacak, bu nedenle ısınamadığınız gibi yüksek fatura ödeyeceksiniz.
 7. Cihazın performansı ve sağlı açısından en üç petek kullanılmalıdır.Zira tasarruf olsun diye 1 veya 2 petek kullanırsanız cihazınız kısa zamanda durup çalışacağından zarar görecektir.
 8. Zemin katta ve teras katta oturanlar ara katlara göre daha yüksek fatura öderler. Aksi için iyi bir izolasyon gerekmektedir.
 9. Peteklerinizin havasını almak için peteğin üst yan kısmında bulunan purjörü gevşetip su gelene kadar beklemelisiniz. Bunu yaparken cihazınız kapalı olmalıdır. İşlem bittikten sonra cihazın suyunu tekrar kontrol edin.
 10. Radyatörlerinizin üstü sıcak altı soğuk ise radyatör sistemindeki su, çeşitli nedenlerden dolayı iyi devir daim yapamamaktadır. Zira kombiden çıkıp peteklere giden su aynı hızda kombiye geri gelmelidir, aksi halde iyi ısınma sağlanamaz.
 11. Peteklerinizde hava olup olmadığını anlamak için peteğe karşıdan bakıldığında sıcaklık üst vana kısmından girer diğer yarısı soğuk olur. Üstü sıcak altı soğuk ise hava yoktur. Radyatör durup dururken hava yapmaz.
  Kombi Arızaları ;
 12. Kombi hiç çalışmıyorsa;
 13. a) Günümüzde kullanılan birçok kombi içerisinde su olmadığı zaman emniyet olarak. çalışmamaktadır. Suyu bitmiş olabilir. Standart su basıncı 1.5 bardır.
  b) Elektrik şalteri acık olmayabilir.
  c) Gaz vanası kapalı olabilir.
  d) Gaz vanası açıkken cihaz çalıştırılmak istenmiş ise ikaz (kırmızı lamba) yanıyor olabilir
  e) Kombinin ön panelindeki (yaz/kış) konum anahtarı istenilen konumda olmayabilir.
  f) Kombiniz pilotlu ise pilot alevi yanmıyor olabilir.
  g) Tüm bu işlemlere rağmen başarılı olamadıysanız lütfen teknik destek isteyiniz.
 14. Kombi çalışıyor ısıtmıyor;
 15. a) Kalorifer termostat derecesi düşük olabilir.
  b) Kalorifer dönüş hattındaki filtre tıkalı olabilir.
  c) Peteklerinizi ve boru hattının temizlenmesi gerekebilir.
  d) Kombinin ısıyı algılayan aksamlarında sorun olabilir.
  e) Petekler kapalı olabilir. (alt ve üst vana açık olacak)
  f) Cihazınızda problem olabilir(lütfen teknik destek isteyiniz.
 16. Kombi patlamalı yanıyor;
 17. a) Cihaz yanmak üzereyken birkaç saniye geç yanarsa. İçeride gaz birikmesi olur bu nedenle şiddetli bir yanma olacağından gaz ve çakmak ayarlarının kontrolü gerekmektedir.
  b)Cihaza yıllık bakım yapılması gerekmektedir.
 18. Sıcak su açıldığında petekler çok ısınıyor;
 19. a) Bu arıza meydana geldiğinde musluktaki sıcak su akışında dalgalanma olması gerekir. Bir ısınır bir soğur. Normalde sadece musluğa gitmesi gereken sıcak su ikiye bölünüyor. Cihaz siz suyu açtığınızda kalorifer kısmını kapatma işlemini tam anlamıyla yapamadığından bu sorun ortaya çıkar.(teknik destek isteyiniz)
 20. Radyatörlerin üstü sıcak altı soğuk;
 21. a) Filtre tıkalı olabilir.
  b) Peteklerdeki su kirli olabilir.
  c) Cihazın yanlış ayarında sorun olabilir.
  d) Cihazın sıcak su ve kalorifer ayrıştırıcı parçalarında aksama olabilir.
  e) Kalorifer tesisatınızın döşenme seklinde yapılmış bir hata olabilir.
  f) Kombiye yakın petekleri kısarsanız uzak peteklere su daha hızlı ulaşır.
  g) Bu işlemlerden sonrada olmadıysa lütfen teknik destek isteyiniz.
 22. Kombi su akıtıyor;
 23. a) Cihazın suyunu gereğinden fazla doldurmuş olabilirisiniz.(1.5 bar olmalıdır.)
  b) Cihazın tesisat bağlantılarında aşınmalar olabilir.
  c) Kombinin imbisat deposunda problem olabilir. (genleşme problemi)
  d) Hava tahliye arızalanmış olabilir(teknik servis)e başvurunuz.
  e) Kombinizin su doldurma vanası arızalı olabilir.
  f) Radyatörün hava alma yerinden su basıncını düşürünüz.Bu durum tekrar ederse teknik destek isteyiniz.
 24. Kombi ses yapıyor;
 25. a) Cihazın fan motorunda problem olabilir.
  b) Cihazın devir daim motorunda problem olabilir.
  c) Cihazın haznesindeki suda hava olabilir.
  d) Cihazın sıcak su ile kaloriferi ayrıştırıcı parçalarda hata olabilir.
 26. Kombi sıcak su vermiyor
 27.  Su açıldığında cihaz yanıyor fakat ısıtmıyorsa suyu gereğinden fazla açmış olabilir.(Kış aylarında.)
  b) Isınan suyun bir kısmı kalorifer sistemine karışıyor olabilir.
  c) Sıcak su hattına baksa bir yerden su karışması olabilir.
  d) Cihazın sıcak su ile ilgili aksamlarında problem olabilir.

İstanbulda bütün semtlere kombi servisimiz vardır.Tamir ettiğimiz tüm cihazlar firmamızın 1 yıl garantisi kapsamındadır. Kombi Servisi ekibimiz 7 gün 24 saat destek vermektedir.

Büyükçekmece Alarko Servisi

Büyükçekmece Ariston Servisi
Büyükçekmece Baymak Servisi

Büyükçekmece Demirdöküm Servisi

Büyükçekmece Ferroli Servisi

Büyükçekmece İmmergas Servisi
Büyükçekmece Viessman Servisi