Ağu 112017
 

Klima Periyodik Bakımda Yapılması Gerekenler

Periyodik olarak firma yetkili servisince yapılması gereken kontroller bulunmaktadır.

* Evaparatör ve kondaserin özel ısı eşanjör deterjanı ve basınçlı hava veya su ile
temizliği
* R-22 gazının yüksek ve alçak basınç değerinin kontrolü
* Elektrik tesisatı, V otamat, Voltaj – akım değerlerinin kontrolü
* Tüm soket bağlantılarının kontrolü
* Drenaj tavası ve hattının temizliği
* Tüm fan pervanelerinin temizliği
* Duyu ile ses kontrolü
* Estetik görüntü kontrolü
* Eksik gaz şarjı

 Hava Filtresinin Temizlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

a) Musluk altına tutularak yıkanır.
b) Elektrik süpürgesiyle temizlenebilir.
c) Sıcak su ile yıkamak gerekirse su sıcaklığı 50 °C üzerine çıkarılmamalıdır.
d) Çitilenmemelidir.
e) Güneşte kurutulmamalıdır.
f) Asılarak kurutulmamalıdır.
g) Klima kesinlikle filtresiz çalıştırılmamalıdır.

 

 Posted by at 7:43 am
Ağu 112017
 

Klima Kumanda İşaretleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klima kumanda kodları aşağıdaki gibidir, Klimayı uzaktan kumandanızla ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kullanabilirsiniz. Sinyal gönderme kısmı, sinyal uzaklığı yaklaşık 6 metre sinyal alındığında iç üniteden bip sesi duyulur. Çalıştırmadan önce, güç kaynağı fişini güç prizine takın ve/veya şalteri açın. Pillerin kutuplarının doğru olduğundan emin olun.  İyi performans elde etmek ve güç tüketimini azaltmak için filtreyi düzenli olarak temizleyin. Kirli filtreler, klimada yoğunlaşmaya ve sonuç olarak küf gibi mantarların oluşmasına neden olur. Bu nedenle hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.

Farklı markalara ait klimaların uzaktan kumandaları üzerinde bulunan fonksiyon sembolleri.

Farklı markalara ait klimaların uzaktan kumandaları üzerinde bulunan fonksiyon sembolleri.

 

 Posted by at 7:41 am
Ağu 112017
 

Klima Elektrik Tüketimi Hesaplama

Klimalarda elektrik tasarrufu sağlamak için A sınıfı ve İnverter Model klimaları tercih etmelisiniz.

Aşağıdaki hesaplamalara göre istediğiniz klimaların karşılaştırmasını yapabilirsiniz, bilmeniz gereken sadece klimaların soğutma/ısıtma sarfiyatıdır.

Klima Elektrik Tüketimi Nasıl Hesaplanır ?

Almayı düşündüğünüz klimanın Teknik Özellikleri kısmında; Isıtma sarfiyatı ve Soğutma sarfiyatı şeklinde saatte harcanan elektriğin miktarı aşağıdaki gibi yazmaktadır. Bu bilgileri öğrendikten sonra hızlıca hesaplayabiliriz.

Örnek 1 :

klima-elektrik-tuketimi-hesaplama

örnek 1

 

 

 

Soğutma sarfiyatı: 1.06 kW’ dır.

Elektrik 1 kW birim fiyatı(2014)* : 0,42 kW/h ‘dır.

Soğutma sarfiyatı ( kW ) X Elektrik Birim Fiyatı: Saatte Kullanılan Elektrik Ücreti
1,06 X 0,42 : 0,44 TL.

Günde 8 saat kullanılırsa: 3,56 TL Günlük elektrik tüketir.

Aylık (30 gün) : 30 X 3,56 = 106,8  TL.

Örnek 2:

klima-elektrik-tuketimi-hesaplama

Örnek 2

 

 

 

 

Soğutma sarfiyatı: 810 W’ dır.  ( Kw çevirmek için 1000′ e bölersek 0,81 kW eder)

Elektrik 1 kW birim fiyatı(2014)* : 0,42 kW/h ‘dır.

Soğutma sarfiyatı ( kW ) X Elektrik Birim Fiyatı: Saatte Kullanılan Elektrik Ücreti

0,81 X 0,42 : 0,34 TL.

Günde 8 saat kullanılırsa: 2,72  TL Günlük elektrik tüketir.

Ayda 30 günde : 30 X 2,33 = 81,64 TL.

 

*Eğer isterseniz Güncel birim fiyatınızı; Elektrik faturanızda Fatura tutarınızı tüketim miktarınabölerekte bulabilirsiniz, örnek vermek gerekirse fatura tutarı: 150 tl , tüketim miktarı 357,142 W olsun,  150 / 357,142=0,42 tl.  Bu durumda :  1 kW/h elektrik için 0,42 tl ödediğiniz ortaya çıkar, faturanızdan birim fiyatı tespit ederseniz gerçek tutara daha yakın sonuç elde edersiniz ayrıca tüm cihazlar için çalıştığı saatlerde önem arzeder, ülkemizde en pahalı elektrik  Saat 17:00 – 22:00 , en ucuz Saat 22:00 -06:00 arasıdır. 

 Posted by at 7:40 am
Ağu 112017
 

Klima Seçimi Nasıl Yapılır?

Ekonomik ömrü ülkemiz koşullarında takribi 10 yıl olan klima cihazları seçiminde, ilk satın alma maliyetinin yanı sıra işletme süresince oluşabilecek maliyeti ile enerji maliyeti de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

KAPASİTE TESPİTİ

Kapasite tayini, mahallin yapısı ve ısı kazancıyla doğru orantılı olup en önemli konudur. Türkiye`deki kapasite tayinlerinde genellikle mahallin metrekaresi üzerinden hesaplama yapılmakta oysa klima çevrimi kapalı çevrim olduğu için seçilecek ürünün verimliliğinde mahal içerisindeki hava hacmi önemlidir.

Tüketici tarafından gerektiğinde yetkili firmadan montaj uygunluğunun kontrol edilmesi istenmelidir.

Yanlış kapasite tayinlerinde cihazdan gerekli soğutma veya ısıtma verimi alınamadığı gibi gereksiz ve aşırı hava akımı insanları rahatsız ve hasta edebilir Örneğin, kapasitesi küçük seçilen ürünler istenen mahal sıcaklığını sağlamak için uzun süre devrede kalacağı için enerji sarfiyatı artacak, aynı zamanda cihaz kullanım ömrü azalacaktır.

Montaj işlemi tamamlandıktan sonra yetkili servisten hizmet protokolünün alınmasına,

Montajı yapılan cihazın kullanımı hakkında gerekli teknik bilgilerin yetkili servis tarafından verilmesine ve ürün/ürünlere ait kullanım kılavuzunun tüketiciye teslim edilmesine,

Satışı gerçekleştiren bayiden garanti belgesinin mutlaka alınmasına, dikkat edilmelidir.

Cihaz teslim edildikten sonra, tüketici tarafından düzenli aralıklarla ürün/ürünlerin bakımı yapılmalı veya yaptırılmalıdır Düzenli bakım, cihazın ekonomik ömrünü uzatacak, enerji sarfiyatı ve verimliliğin korunmasını sağlayacaktır.

UYGUN MONTAJ YERİNİN SEÇİMİ:

Ünitenin hava sirkülasyonu optimum sağlayacağı yere montaj edilmesi,
İç ünitenin güneş almayan bir noktada montaj yerinin seçimi,
Mahaldeki insanları rahatsız etmeyeceği ve direk üflemeyeceği yer seçilmeli,
Yoğuşma suyunun dışarı atılması için gerekli drenaj tesisatının uygunluğu,
Seçilen cihazın montajının yapılabilmesi için alt yapı ile uygunluğu kontrol edilmeli ve mutlaka onayı alınmalıdır
Tüm bu tespitlerden sonra seçilen cihaz tipi ve kapasitesine göre satış bayisi ile yapılan görüşmede şu konulara dikkat edilmeli ve markalar arası kıstaslar yapılmalıdır.

FİRMA HAKKINDA;

Markanın tanınırlığı ve ithalatçı firmanın güvenirliği,
Satış sonrası hizmetler ve bu hizmetlerin yaygınlığı,
Yedek parça güvencesi,
Fiyat ve ödeme koşulları,
Garanti şekli ve şartları,
Cihazın teslim şekli ve süresi,

CİHAZ HAKKINDA;

Klima cihazlarının hangi uluslararası norm ve kalitede üretildiği, (Örneğin Avrupa (CE) standartlarına uygunluğu vb)
Çektiği güç ve enerji verimliliği, (COP ve ERR değerleri kontrol edilmeli)
Gürültü seviyeleri,
Cihaz boyları, estetiği ve dekorasyon uyumluluğu,
Klima cihazlarının sahip olduğu fonksiyonlar,(Nem alma, hava yönlendirme vb.)
Kumanda şekli ve programlanabilme özelliğinin tüketici ihtiyaçlarına uygunluğu,

Bu tespitler sonucunda klima seçimi yapıldıktan sonra montaj aşamasına gelindiğinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

Cihazın Montajı İçin Gelen Ekibin Yetkili Servis Olup Olmadığının Kontrolü

Tüketici, cihaz montajını mutlaka bayi tarafından gönderilen yetkili servise yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde satıcı firma tarafından cihaz garanti kapsamı içine alınmayacağı için, montaj sonrası oluşabilecek arızalardan dolayı zor durumlar yaşayabilir.

TÜKETİCİLERİN,

Kullanma kılavuzundaki yetkili servisler listeden servis adını,
Firma tarafından verilen yetkili servis kimlik kartını kontrol etmeleri gerekmektedir
Montajı yapacak yetkili servisin mutlaka firmanın servis eğitimlerine katılmış olması ve belge almış olması önemlidir

MONTAJ ESNASINDA ise;

Çekilecek boru hattının yatay ve dikey mesafelerinin cihaz katalog değerlerine uygunluğu,
Ünite/ünitelerin servis rahat hizmet verebileceği yerlere monte edilmesi,
Ünite/ünitelerin sabitlemelerinin ve terazisinin uygun yapılmasına,
Mümkün olan en kısa mesafe ve düz hattın çekildiğine,
Ara tesisat bağlantısında her iki boru hattı izolasyonunun tam olarak yapıldığına,
Ara tesisatın uygun şekilde sabitlenmesi ve korunmasına,
Tesisat geçişi için açılan deliklerin uygun şekilde kapatılmasına,
Pencere tipi cihazlarda montaj için açılan yer ile cihaz kasası arasında kalan boşluğun uygun şekilde kapatılmasına,
Ünite/ünitelerin beslenmesine ait sigortanın başka hiçbir cihaz beslenmesinde kullanılmamasına,
Drenaj testinin yapılmasına,
Drenaj hattının pis su giderine kesinlikle bağlanmamasına,
İlk çalıştırma ve performans testinin yapılmasına, dikkat edilmelidir

 Posted by at 7:38 am
Ağu 112017
 

Dış Ünitesiz Klima / Mobil Klima

  • Dış Ünitesiz Monoblok klimalar, tek üniteden oluşurlar.
  • Dış üniteleri yoktur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılır.
  • Soğutma amaçlı  kullanım esnasında drenaj bağlantısına ihtiyaç duymazlar.
  • Drenaj suyunu yoğuşturarak kondenzasyon havası ile birlikte dış ortama atarlar.
  • Özel tasarımı sayesinde tarihi binalarda, otellerde ve dış ünite monte edilemeyen mekanlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Dış ünitesiz monoblok klimalar, diğer klimalara  göre daha az yer kaplarlar.
  • Dış ünitesiz duvar tipi monoblok klimanızı monte edeceğiniz duvarın dış yüzeyi atmosfere veya açık bir alana bakmalıdır.
  • Dış ünitesiz duvar tipi monoblok klimanızı kalorifer peteği şeklinde pencere altı seviyesine veya split klima şeklinde tavana yakın seviyeye monte edebilirsiniz.

♠Mobil Klima Kurulum Videosu♠

 

 Posted by at 7:36 am
Tem 242017
 
 5 YIL GARANTİ
Baymak Elegant Plus 12 A++ 12000Btu İnverter Klima

          ÜCRETSİZ KARGO 

 

 4 metreye kadar  izolasyonlu     bakır boru dış ünite konsolunu  kapsamaktadır. Diğer işçilik ücretleri ve 4 metre 

üzeri    bakır boru ekleme  ve montajında yetkili servis ücret talep edilecektir.

2017 YILI YENİ SERİ

·          Enerji Sınıfı(Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)  Soğutmada ‘A++’, Isıtmada ‘A+’

·           Enerji Verimlilik Oranları:

·          Soğutmada(SEER) (W/W)    : 6,1

·          Isıtmada(SCOP) (W/W)        : 4,0

·          5 Yıl Garanti

·          Yeni Nesil Inverter

·          Yüksek Verime Sahip R410A Gazlı

·          Ionizer Teknolojisi ile Ferahlatıcı Hava Sirkülasyonu

·          Odada bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığa erişim imkanı sunan ‘I feel Teknolojisi’

·          Gizli LED Ekran

·          Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği

·          4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi

·          0,5°C’lik Sıcaklık Değişimi ile Çok Daha Hassas Sıcaklık Kontrolü

·          Silence Mod Özelliği ile Çok Daha Sessiz Çalışma

·          Auto Restart

·          Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda

·          Akıllı Temizleme Fonksiyonu ile klimanın iç ünitesini olası tozlanma ve kokudan arındırma imkanı

·          Gümüş İyon ve Aktif Karbon filtreleme sistemi

·          Favori Kullanım ve Turbo Mod gibi istediğiniz konfor şartlarına kolay ulaşmak için tasarlanmış kısayol tuşları ve

ECO Mod gibi enerji tasarrufuna yönelik özellikler

·          Programlanabilme (Timer) özelliği

·          Yüksek Nem Alma Kapasitesi

·          Uyku Modu

·          Buz Çözme (Defrost) Özelliği

·          Sessiz Çalışma

·          Heat Pump Sistemi ile Yüksek Isıtma Performansı

·          Korozyona Karşı Dayanıklı Hydrophilic Kondenser Finler

·          Fan Kontrolü Sistemi

·          Otomatik Çalıştırma Modu

·          Kolay Temizlenebilir Ön Panel ve Filtre

·          Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği

·          3 Fan Hızı Kademesi

·          3 Dakika Güvenlik Koruması

 

Items

ELEGANT PLUS 09

ELEGANT PLUS 12

ELEGANT PLUS 18

ELEGANT PLUS 24

Model (L series)

9000BTU

12000BTU

18000BTU

24000BTU

Nominal Voltaj

220v-240v

220v-240v

220v-240v

220v-240v

Nominal Frekans

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

Pdesign-Soğutma (kW)

2,50

3,50

5,10

6,50

Pdesign-Isıtma (kW)

2,40

3,30

4,80

5,80

Deklare Edilen Isıtma Kapasitesi

2,40

3,20

4,50

5,50

Ek Isıtma Kapasitesi

0,00

0,10

0,30

0,30

Yıllık Güç Tüketimi-Soğutma (kwh/a)

149

201

307

386

Yıllık Güç Tüketimi-Isıtma (kwh/a)

878

1189

1727

2110

GWP Değeri

1975

1975

1975

1975

Soğutma Kapasitesi (BTU/H)

8530(3412~11260)

11942(4094~12966)

17401(6483~18766)

22178(9895~24908)

Soğutma Kapasitesi (kW)

2.50(1.00~3.30)

3.50(1.20~3.80)

5.10(1.90~5.50)

6.50(2.90~7.30)

Isıtma Kapasitesi (BTU/H)

9042(3753~11260)

12113(3412~12966)

18425(4777~19107)

24908(7165~27296)

Isıtma Kapasitesi (kW)

2.65(1.10~3.30)

3.55(1.00~3.80)

5.40(1.40~5.60)

7.30(2.10~8.00)

Soğutmadaki Akımı (A)

3.50(0.60~6.40)

4.97(0.60~7.10)

7.20(0.90~7.70)

10.20(1.60~12.80)

Isıtmadaki Akımı (A)

3.30(0.90~6.20)

4.43(0.90~6.00)

6.50(1.40~8.80)

8.80(1.90~11.50)

Soğutmada Çekilen Güç (kW)

0.789(0.100~1.440)

1.099(0.100~1.600)

1.580(0.210~1.730)

2.180(0.370~2.900)

Isıtmada Çekilen Güç (kW)

0.732(0.200~1.400)

1.002(0.200~1.350)

1.500(0.310~2.000)

2.020(0.440~2.600)

Nem Alma Kapasitesi (L/h)

0,950

1,300

1,860

2,550

SEER Değeri (Soğutma)

6,1

6,1

6,1

6,1

SEER Enerji Sınıfı

A++

A++

A++

A++

SCOP Değeri (Isıtma)

4,0

4,0

4,0

4,0

SCOP Enerji Sınıfı

A+

A+

A+

A+

Maks. Input Current (A)

8,00

8,00

14,00

16,00

Maks. Input Power (kW)

1,80

1,80

3,20

3,60

Maks. Basma Basıncı (Mpa)

4,15

4,15

4,15

4,15

Maks. Emiş Basıncı (Mpa)

1,15

1,15

1,15

1,15

Soğutucu Akışkan

R410A

R410A

R410A

R410A

Soğutucu Akışkan Miktarı (kg)

0,80

0,81

1,72

1,90

Hava Akış Debisi (m3/h)

600

600

1000

1200

İç/Dış Ünite Gürültü Seviyesi(Ses Basıncı) (dB)

42/51

42/52

48/58

50/58

İç/Dış Ünite Gürültü Seviyesi(Ses Gücü) (dB)

53/59

53/60

60/65

60/68

İç Ünite Net Ağırlığı (kg)

10

10

14

16

İç Ünite Brüt Ağırlığı (kg)

12

12

16,5

18,5

Dış Ünite Net Ağırlığı (kg)

26

27

38

50

Dış Ünite Brüt Ağırlığı (kg)

30

31

42

55

Ölçüler(İç Ünite)-Net

800*300*198

800*300*198

970*315*235

1100*330*235

Ölçüler(İç Ünite)-Paketli

870*370*285

870*370*285

1045*385*320

1180*400*320

Ölçüler(Dış Ünite)-Net

720*540*260

760*540*260

802*535*298

800*690*300

Ölçüler(Dış Ünite)-Paketli

850*615*365

880*600*370

920*615*395

940*750*420

Bakır Boru Çapları/Kesme Vanası Ölçüleri

Dg4/Dg8 (1/4-3/8)

Dg4/Dg8 (1/4-3/8)

Dg4/Dg10 (1/4-1/2)

Dg4/Dg13 (1/4-5/8)

İç Ünite Elektrik Koruma Sınıfı

Class I

Class I

Class I

Class I

İç Ünite Su Koruma/Sızdırmazlık Sınıfı

IPX0

IPX0

IPX0

IPX0

Dış Ünite Su Koruma/Sızdırmazlık Sınıfı

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

Maks. Bakır Boru Hat Uzunluğu (m)

20

20

25

25

Maks.Bakır Boru Hat Düşümü(m)

10

10

15

15

Uzatılan Bakır Boru Metre Başına
Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (g)

20

20

30

40

Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri

1 mm2

1 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

 

 Posted by at 12:41 pm
Tem 242017
 
%100 ORİJİNAL, SIFIR VE FATURALI ÜRÜN
2 YIL GARANTİLİ!

Baymak 48 FS 48000 BTU Salon Tipi Klima

BAYMAK 48 FS 48000 BTU SALON TİPİ SPLİT KLİMA

Model 48 FS
Enerji Sınıfı C Enerji Sınıfı
Gaz Tipi R 410A
Tipi Salon Tipi Split Klima
Dökümanlar | |

Kapasite ve Verim Özellikleri;

Soğutma Kapasitesi 48.000 Btu/h
Isıtma Kapasitesi 50.000 + 9.300 Btu/h
Tipi Salon Tipi Split Klima
Dijital Ekran Evet
Uyku Modu Evet
Nem Alma Özelliği Evet
Toz Filtresi Evet
24 Saat Programlanabilme Evet
LCD Uzaktan Kumanda Evet
Kompresor Tipi Rotary Kompresor

Çalışma Özellikleri;

Boru Bağlantı Seti 5 Metre
Isı Pompası ile Isıtma Evet
Buz Çözme (Defrost) Özelliği Evet
3 Fan Hızı Koruması Evet
3 Dakika Güvenlik Koruması Evet
Ek Isıtıcı Rezitans Evet
Yedek Parça Temin Etme Garantisi 10 Yıl

Kalite Belgesi;

CE Belgesi Uygunluk Belgesi

Garanti Belgesi;

Garanti Süresi Cihaz 5 Yıl
Kompresör Garanti Süresi 5Yıl

 Posted by at 12:34 pm